PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • objęcia zakresem limitu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT usług zarządzania stronami internetowymi (hosting);
  • kwalifikacji kosztów wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pod kątem zastosowania ulgi B+R;
  • warunków uznania usług pomocniczych do usług finansowych za element świadczenia kompleksowego podlegającego zwolnieniu z VAT;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy;
  • sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem dostosowania i aranżacji powierzchni biurowych;
  • rozumienia sformułowań „okres sześciu miesięcy” oraz „wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika” użytych w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT;
  • wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS wartości wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji członka zarządu.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_01_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy