PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń ze strony spółki z tytułu odstąpienia przez członka zarządu od żądania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia;
  • określenia trybu odzyskania VAT naliczonego przez oddział spółki zagranicznej;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • określenia źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz wysokości odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych do znaków towarowych;
  • możliwości dokonania wyboru reżimu prawnego w zakresie dokumentacji cen transferowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r.;
  • przesłanek objęcia budynków posadowionych na obcym gruncie podatkiem od przychodu z budynków;
  • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX;
  • przesłanek uznania, że spółka amerykańska posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_08_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy