PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • wykładni przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania;
  • brak uprawnienia organu interpretacyjnego do dokonywania oceny konstytucyjności przepisów przejściowych do ustawy wprowadzającej GAAR;
  • uznania niemieckiego podatku z tytułu nabycia nieruchomości za koszt niezwiązany bezpośrednio z nabyciem udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT;
  • objęcia usług agencyjnych o charakterze pośrednictwa zakresem zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
  • objęcia spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej ograniczeniami z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy CIT;
  • spełnienia przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy CIT przez instytucje pożyczkowe działające w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim do dnia 31 grudnia 2017 r.;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • uznania wydzielonej części przedsiębiorstwa za ZCP na gruncie ustawy VAT;
  • braku możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, zleconych wykonawcy, do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18d ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_15_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy