PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zwolnienia z CIT otrzymywanych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach od podmiotu szwajcarskiego;
  • zasad opodatkowania pełnienia przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia funkcji członka zarządu w spółce zależnej (zagadnienie świadczenia nieodpłatnego);
  • możliwości stosowania klucza powierzchniowego do proporcjonalnego odliczenia VAT;
  • możliwości stosowania zwolnienia z VAT do usług zarządzania kredytem świadczonych przez inny podmiot niż kredytodawca;
  • źródła przychodów z tytułu dokonywanych rozliczeń pieniężnych, w związku z realizacją praw wynikających z akcji fantomowych przez uczestników programu motywacyjnego;

a także indywidualną interpretację podatkową dotyczącą:

  • zasad interpretacji przesłanki „kontroli” w CFC.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_22_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy