PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zasady rozliczenia przychodów i kosztów za rok podatkowy, w którym nastąpił podział przez wydzielenie;
  • koszty uzyskania przychodów w przypadku wierzytelności odpisane jako nieściągalne i umorzone;
  • usługi oddelegowania pracowników pełniących funkcje zarządcze i doradcze a stosowania limitu z art. 15e ustawy CIT;
  • instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle tzw. standardów unijnych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • koszty usług wsparcia sprzedaży świadczone przez managerów a ograniczenie z art. 15e ustawy CIT;
  • kalkulacja proporcji kosztów pośrednich w kontekście uzyskiwanych przychodów z tytułu dywidend;
  • zwolnienie z VAT usług zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_05_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy