PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • limitów finansowania dłużnego w CIT w stosunku do odsetek stanowiących bezpośrednie koszty uzyskania przychodu;
  • momentu powstania przychodu w CIT z tytułu uregulowania wierzytelności;
  • skutków w CIT połączenia spółek kapitałowych;
  • powstania przychodu z tytułu przelewu wierzytelności przyszłej;
  • wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych jest zgodne z prawem unijnym i nie jest naruszeniem zasady stand still;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • należytej staranności przy niepobieraniu podatku u źródła;
  • opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków przychodów realizowanych za pośrednictwem spółek osobowych;
  • podatku u źródła od płatności z tytułu umowy merchandisingu;
  • możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług udzielania pożyczek, przyjmowania depozytów oraz zarządzania płynnością finansową w ramach cash poolingu.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_12_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy