PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • wyłączenia odpowiedzialności podatnika w PIT w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na PIT na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej, którą następnie zmieniono;
  • braku zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT dla nabywania udziałów w spółkach osobowych przez zagraniczne fundusze inwestycyjne;
  • ustalenia momentu i sposobu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii powstania przychodu na skutek podziału spółki przez wydzielenie w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku a wartością emisyjną;
  • skutków podatkowych w VAT wypłaty na rzecz kontrahenta opłaty motywacyjnej za zawarcie bądź przedłużenie umowy o współpracy;
  • skutków podatkowych w VAT sprzedaży wierzytelności w ramach umowy sekurytyzacji.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_26_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy