PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • skutków podatkowych otrzymania przez spółkę holenderską darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej;
  • kosztów uzyskania przychodu z naliczonych, niezapłaconych i nieskapitalizowanych odsetek od wierzytelności w kontekście zbycia pakietu wierzytelności;
  • rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy;
  • faktur korygujących, które nie zmieniają wysokości podatku akcyzowego w stosunku do towarów opodatkowanych akcyzą;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • podatku u źródła z tytułu przekazywania operatorowi dokonanych przez pożyczkobiorców spłat wierzytelności nabytych przez inwestorów;
  • kosztów uzyskania przychodów w związku z odszkodowaniem wypłaconym przez spółkę byłemu pracownikowi na postawie zawartej ugody;
  • obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_28_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy