PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychodu z nieodpłatnego świadczenia;
  • stosowania klucza przychodowego w odniesieniu do kosztów wspólnych;
  • usług w zakresie rozwoju biznesu a ograniczenia kosztów usług niematerialnych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • postanowienia sądu o umorzeniu postępowania z powodu wykreślenia dłużnika z KRS a uznania nieściągalności wierzytelności za uprawdopodobnioną;
  • korekty transakcji objętych odwrotnym obciażeniem;
  • skutków podatkowych w CIT realizowania transakcji typu Repo.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_12_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy