PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych;
  • opodatkowania CIT odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • obowiązku płatności na rachunek bankowy wskazany na tzw. „białej liście” i z zastosowaniem MPP w przypadku rozliczenia się w drodze kompensaty;
  • zasad sukcesji przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku podziału spółki;
  • przychodu z przekazania wspólnikom majątku likwidowanej spółki;
  • przychodu z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji przez członków rady nadzorczej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_09_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy