PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • skutki podatkowe przekazania przez członków PGK na rzecz spółki dominującej kwot wyższych niż kwota podatku do zapłaty,
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych i utworzone przez niego fundusze inwestycyjne jako podmioty powiązane,
  • zwolnienia z VAT wystawiania zaświadczeń, opinii bankowych, opinii audytorskich.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_07_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy