PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów,

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • opodatkowania VAT i dokumentowania umowy gwarancji czynszowej,
  • skutków podatkowych nieprawidłowego dokumentowania bonusu/rabatu,
  • odliczenia VAT od importu usług,
  • braku powstania przychodu z tytułu zwróconych środków wpłaconych przez spółkę na poczet zaliczki w przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_13_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy