Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany związane z okresem ważności certyfikatów rezydencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania są analogiczne w przypadku obu podatków dochodowych i w zamyśle Ministerstwa Finansów, mają zakończyć wątpliwości dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji. Zgodnie z nowymi regulacjami: W sytuacji, gdy miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności,...

czytaj dalej