deklaracje VAT

MOŻLIWOŚĆ KOREKTY DEKLARACJI VAT W SYTUACJI ZASTOSOWANIA BŁĘDNEJ STAWKI PODATKU PRZY SPRZEDAŻY PARAGONOWEJ

8 grudnia 2022 roku TSUE wydał w austriackiej sprawie C 378/21 ważny wyrok, dotyczący obowiązku zapłaty podatku VAT obliczonego na podstawie błędnej stawki, gdy sprzedaż udokumentowano w sposób niepozwalający na ustalenie danych nabywców. Wnioski płynące z wyroku mogą mieć znaczenie również w Polsce w sprawach, w jakich organy odmawiają podatnikom korekty deklaracji w sytuacji zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki VAT przy sprzedaży dokumentowanej paragonami fiskalnymi.  Uzasadnieniem  jest brak możliwości zwrotu nadpłaconej kwoty podatku konsumentom, których dane często nie są...

czytaj dalej

TAX ALERT 25/2016 – PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]. Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D). Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej również oni w trakcie 12 miesięcy po rejestracji na...

czytaj dalej