W dniu 31 marca br. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 563, link). Zgodnie z jego brzmieniem, przesunięciu do 31 maja 2020 r. uległy terminy na sporządzenia i złożenia zeznań: - ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; - IFT-2R - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat objętych tą informacją. W przypadku ORD-U przedłużenie dotyczy...

czytaj dalej