Kwestia obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet od dawna wzbudza wątpliwości. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie. Aby dobrze zrozumieć jak działa system zwolnień z kas, musimy przeanalizować, jak skonstruowane są przepisy regulujące tę kwestię. Istnieje ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów i to niezależnie od tego, czy sprzedaż taka ma miejsce przez Internet czy stacjonarnie. Przewidziane są jednak zwolnienia z tego obowiązku, a także wyłączenia z tych zwolnień, a w niektórych przypadkach nawet...

czytaj dalej