W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 3/15), w której orzekł, iż nagrody i premie wypłacone pracownikom przez spółkę z dochodu po opodatkowaniu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki. W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądów można było wyróżnić dwie linie orzecznicze. Pierwsza, widoczna m.in. w wyrokach NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2208/10), z dnia 3 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 332/11) i z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1375/11) stała na stanowisku, iż nagrody wypłacane pracownikom z dochodu po...

czytaj dalej