najwięksi płatnicy podatku dochodowego

RZECZPOSPOLITA > MILIARDY PŁYNĄ DO BUDŻETU

Niestety przez ostatnie 25 lat ustawy podatkowe były przedmiotem doraźnych zmian, prób zamykania tzw. „dziur podatkowych”, odpowiedzią na coraz większy apetyt fiskusa, a nie próbą stworzenia systemu, który zapewniałby harmonijny rozwój polskiej przedsiębiorczości, przy zachowaniu wymaganych wpływów podatkowych.

czytaj dalej

PARKIET > STU NAJWIĘKSZYCH PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Największe przedsiębiorstwa w 2015 r. zapłaciły o 1,6 mld zł mniej podatku dochodowego niż w 2014 r. Ogólne wpływy CIT za ostatni rok od największych spółek spadły do poziomu 7,8 mld zł. Nie należy przy tym tych wyników wiązać bezpośrednio z optymalizacjami podatkowymi. W 2015 r. optymalizacje podatkowe nie były już tak popularne. Wiele dotychczas dostępnych struktur zostało prawnie wyeliminowanych poprzez zmiany w regulacjach lokalnych i międzynarodowych. Inne natomiast, ze względu na nowe podejście organów skarbowych do kwestii interpretacji przepisów cen transferowych, narażone były na dodatkowe ryzyko sporu. Ponadto, analizując dane dotyczące wysokości wpływów z podatku dochodowego od największych przedsiębiorstw można wywnioskować, iż za ich spadek odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki spółek energetycznych i zajmujących się wydobyciem, w których znaczące udziały ma Skarb Państwa. Przykładowo, w 2014 r. KGHM, Tauron i PGE wpłaciły łącznie z tytułu podatku dochodowego ponad 1,9 mld zł, podczas gdy w 2015 r. wpływy te wyniosły… 0 zł.

czytaj dalej