Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 października 2019 r. zapadł wyrok w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 164/17) dotyczący skutków na gruncie VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury przez jednostkę organizacyjną gminy [tu: GOK] z nieodpłatnej na odpłatną za symboliczną kwotę. W powyższym wyroku NSA rozstrzygnął, że obowiązana do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla tego celu działając w charakterze organu władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne dla wytworzenia infrastruktury, którą to infrastrukturę dla...

czytaj dalej