Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), która wprowadza nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych. Nowelizacja pozwala kalkulować odsetki od zaległości podatkowych w oparciu o 50% stawki podstawowej (przed 1 stycznia 2016 r. było to 75% stawki podstawowej). Warunkiem zastosowania 50% stawki odsetek za zwłokę jest zarówno: (i) złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia...

czytaj dalej