Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 22 kwietnia 2015 roku (w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress), szczególnie istotny, ponieważ dotyczy on polskiego podatnika, a w którym Trybunał orzekł, że: spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełniać przesłanki przewidziane w Dyrektywie. Wyrok ten ma znaczenie dla tych SKA, do których...

czytaj dalej