W nawiązaniu do naszego Tax Alertu nr 10/2020, dotyczącego wybranych zagadnień prawnopodatkowych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: Tarcza Antykryzysowa], przypominamy o wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązku informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dalej: ZUS] o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od...

czytaj dalej