W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br. Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza system kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażliwe z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Kształt systemu monitorowania przewozu...

czytaj dalej