WNT

TAX ALERT 15/2021 – PUBLIKACJA SENTENCJI WYROKU W SPRAWIE C-895/19 – ODLICZENIE VAT NALICZONEGO Z TYTUŁU WNT WRAZ Z WYKAZANIEM VAT NALEŻNYM

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 8/2021, 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego. W dniu dzisiejszym (10 maja 2021 r.) sentencja przedmiotowego wyroku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2021- KORZYSTNE WYROKI TSUE W POLSKICH SPRAWACH – ROZLICZANIE WNT I MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA FAKTUR Z NIENALEŻNIE WYKAZANYM VAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (tj. 18 marca 2021 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki w sprawach dotyczących zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie: uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego (sygn. C-895/19);możliwości dokonania korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT przez podatnika...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: braku powiązań pomiędzy uczelnią medyczną a utworzonymi przez nią szpitalami;przesłanek uznania transakcji za transakcję zrównaną z WNT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzenia za usługi niematerialne nabywane od zagranicznych kontrahentów przez zagraniczne przedstawicielstwo polskiej spółki;skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT...

czytaj dalej