Przypominamy Państwu, że 30 września mija termin przekazania na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) drugiej raty odpisów na ten fundusz. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pracodawca ma obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na dany rok do 31 maja, natomiast pozostałą kwotę do 30 września tego roku. W 2017 r. odpis podstawowy wynosi 37,5 %...

czytaj dalej