Uprzejmie informujemy, iż Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Ustawa czeka teraz już zatem jedynie na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Niżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych nowych rozwiązań, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania VAT – tzw. Pakiet SLIM VAT: wydłużenie terminu odliczenia VAT (bez konieczności korekty) łącznie do 4 okresów rozliczeniowych dla podatników rozliczających się miesięcznie. W...

czytaj dalej