TAX ALERT 1/2019 – PAPIEROWY DOKUMENT DOSTAWY JESZCZE PRZEZ ROK

Jak informowaliśmy w alercie nr 22/2018 z 5 września 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, z dniem 1 stycznia 2019 r. elektroniczny dokument dostawy (e-DD) miał całkowicie zastąpić papierowy dokument dostawy.

Jednak zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r. (poz. 2511) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca wskazaną wyżej ustawę, podmioty dokonujące na terytorium kraju przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych

  • objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, lub
  • wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

mogą, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do tych przemieszczeń stosować przepisy dotychczasowe.

Oznacza to w szczególności, że w ww. okresie podmioty dokonujące wysyłki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, będą miały możliwość wyboru, czy wyroby te wysłać do kontrahenta na papierowym dokumencie dostawy (DD), czy też wystawić na to przemieszczenie dokument elektroniczny (e-DD) w systemie EMCS PL2.

Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37