TAX ALERT 17/2023 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: ZAKAZ AMORTYZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH NIE NARUSZA ZASADY OCHRONY PRAW NABYTYCH

Szanowni Państwo,

kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
(sygn. I SA/Łd 258/23), który rozbudził nadzieje podatników na możliwość dokończenia amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku.

Łódzki sąd – rozpatrując skargę na interpretację indywidualną – zdecydował wówczas, że w analizowanej sprawie należy dokonać tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności i stwierdził niekonstytucyjność przepisów pozbawiających podatników możliwości dokończenia rozpoczętej amortyzacji. Wyrok ten stanowił wyłom w podejściu sądów administracyjnych, które wcześniej jednogłośnie odmawiały oceny konstytucyjności newralgicznych przepisów. Rozbudził tym samym nadzieje podatników na uzyskanie korzystnych rozstrzygnięć.

13 lipca 2023 r. kwestia zakazu amortyzacji nieruchomości mieszkalnych po raz pierwszy trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego (warto odnotować, że stało się to już po zaledwie dziewięciu miesiącach od niekorzystnego dla podatnika wyroku sądu pierwszej instancji).

NSA – w odróżnieniu od sądu pierwszej instancji – dokonał oceny konstytucyjności przepisów zakazujących amortyzacji nieruchomości mieszkalnych po 31 grudnia 2022 roku, nie stwierdzając jednak ich niekonstytucyjności. Zdaniem sądu, prawa nabyte podatników nie zostały naruszone, gdyż muszą oni liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych i gospodarczych może wymuszać nagłe zmiany przepisów. Sąd podkreślił również, że przepisy przejściowe dały podatnikom dodatkowy rok na dostosowanie się do nowych regulacji.

Warto zatem odnotować, że na chwilę obecną w orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonują trzy rodzaje rozstrzygnięć:

  1. Rozstrzygnięcia, w których sądy odmówiły oceny konstytucyjności przepisów, wskazując, że jest to wyłączna kompetencja Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 września 2022 r. sygn. I SA/Kr 488/22; wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 września 2022 r. sygn. I SA/Łd 482/22).
  2. Rozstrzygnięcie, w którym sąd dokonał oceny konstytucyjności przepisów i uznał je ze niekonstytucyjne (wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 r. sygn. I SA/Łd 258/23).
  3. Rozstrzygnięcie, w którym sąd dokonał oceny konstytucyjności przepisów i uznał je za zgodne z konstytucją (wyrok NSA z dnia 13 lipca 2023 r. sygn. II FSK 119/23).

Przywołany wyrok NSA z całą pewnością nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. W przeszłości zdarzało się już bowiem wielokrotnie, że różne składy NSA wydawały różne rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę liczbę toczących się spraw, w tej materii może się jeszcze wiele wydarzyć. Będziemy informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
22 205 22 06

Maciej Jankowski
Starszy konsultant
maciej.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 33