Tax Alert – ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH „RAJÓW PODATKOWYCH”

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższym czasie wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów określające nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie obowiązujące przepisy traktują jako „raje podatkowe” blisko 40 krajów i terytoriów. Z listy tej w związku z tym, że stały się stroną umowy pozwalającej na wymianę informacji podatkowych na podstawie:

  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • umowy o wymianie informacji podatkowych lub
  • Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD

oraz uzyskały pozytywną ocenę stosowania tych regulacji w wyniku przeglądu dokonanego przez OECD, zostały wykreślone następujące kraje i terytoria:

  • Aruba;
  • Belize;
  • Bermudy;
  • Gibraltar;
  • Kajmany;
  • Montserrat;
  • Turks i Caicos.

Nowa lista „rajów podatkowych” najprawdopodobniej wejdzie w życie już w maju b.r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt

Andrzej Paczuski
(22) 205 22 06
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03