TAX ALERT 20/2018 – OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)

W dniu wczorajszym (12 lipca br.) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały objaśnienia podatkowe (opatrzone datą 29 czerwca 2018 r.) dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zastosowanie się do objaśnień zapewnia podatnikom ochronę przewidzianą w Ordynacji podatkowej.

W odniesieniu do kwestii budzących wątpliwości, w objaśnieniach wskazano m.in., że:

– nie ma obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego;
– 25-dniowy termin na dokonanie zwrotu VAT na rachunek VAT jest terminem maksymalnym, który nie będzie mógł być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego;
– uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej dotyczy także faktorów (dokonujących płatności na rzecz faktoranta jeszcze przed otrzymaniem płatności za fakturę od nabywcy – kontrahenta faktoranta).

Dokument zawierający ww. objaśnienia mogą Państwo znaleźć pod adresem:

https://www.finanse.mf.gov.pl/vat/objasnienia-podatkowe-i-broszury-informacyjne

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18