UMORZONE ŚRODKI Z TARCZY PFR 1.0 ORAZ 2.0 BEZ PODATKU DOCHODOWEGO

Weszło w życie Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR.

Zgodnie z zapowiedziami (zobacz: wpis z 2 lipca br.) 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie zwalniające z podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT) umorzone subwencje przyznane w ramach Tarcz Finansowych PFR (Dz.U. z 2021 r., poz. 1316). Zgodnie z opublikowanym aktem prawnym fiskus zaniechał poboru podatku od dochodu powstałego u beneficjentów świadczeń z tego tytułu w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie nie zawiera szczególnych (mniej korzystnych dla podatników) przepisów w zakresie statusu wydatków sfinansowanych ze świadczeń wypłaconych w ramach programów pomocowych, w konsekwencji stanowią one koszt uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo na potwierdzenie tego faktu warto przytoczyć fragment komunikatu MF, w którym Ministerstwo informuje o wejściu w życie rozporządzenia, zgodnie z którym wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

Z pomocy z Tarcz Finansowych PFR skorzystało blisko 348 tyś. podmiotów z sektora MŚP, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 60 mld zł.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418