Tomasz Jankowski

TAX ALERT 1/2020 – WAŻNE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE MDR – PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZASTOSOWANIU SCHEMATU PODATKOWEGO

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, dotyczącymi raportowania schematów podatkowych (ang. MDR – Mandatory Disclosure Rules), korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, ma obowiązek przekazania do Szefa KAS, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego, informację o zastosowaniu schematu podatkowego – MDR-3. W naszym przekonaniu niniejsze regulacje mogą spowodować powstanie obowiązku przekazania informacji o schematach...

czytaj dalej

TAX ALERT 27/2019 – UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS

Do podpisu Prezydenta skierowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, dostosowująca polskie prawo do regulacji unijnych. Ustawa wprowadza do Ordynacji podatkowej przepisy w zakresie możliwości zawarcia umowy o współdziałanie, służącej zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Zgodnie z ustawą, umowa o współdziałanie zawierana będzie na wniosek...

czytaj dalej

TAX ALERT 22/2019 – USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ…

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU UPRZEDNICH POROZUMIEŃ CENOWYCH W dniu 31 lipca 2019 r. opublikowany został projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, wdrażającej dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [dalej: Projekt]. Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w dyrektywie...

czytaj dalej

TAX ALERT 18/2019 – MDR W LICZBACH I PRAKTYCE – STAN NA KONIEC LIPCA 2019

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Jak z ich stosowaniem radzi sobie Szef KAS? Jakie problemy praktyczne napotykają podatnicy? – o MDR w liczbach i w praktyce według stanu na koniec lipca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez naszych ekspertów.  Link do pobrania: 19_08_09_PT_MDR w liczbach i praktyce W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt. KONTAKT Tomasz Jankowskitomasz.jankowski@ptpodatki.pl(22) 205 22 22 Dominika Michalskadominika.michalska@ptpodatki.pl(22) 205 22...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2019 – WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym, nie będzie dopuszczalne złożenie oświadczenia w formie papierowej....

czytaj dalej