PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zasad rozliczenia starty poniesionej przed przystąpieniem do PGK;
 • możliwości zastosowania tzw. ulgi na złe długi w odniesieniu do należności nieuiszczonych przez dłużnika, po upływie 2 lat licząc.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży mufy wyprodukowanej na obszarze SSE, poddanej sieciowaniu poza SSE, który korzysta w całości ze zwolnienia strefowego;
 • dochodu fundacji z tytułu dziedziczenia testamentowego, przeznaczonego na stypendia dla najlepszych studentów, który jest objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez poprzednika prawnego spółki lub spółkę, tytułem wynagrodzeń wypłacanych w związku z zawartymi ugodami;
 • kwestii oceny czy czynności agencyjne w zakresie PPK są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji, polegającej na utworzeniu systemu wypożyczalni rowerów;
 • kwestii rozliczenia strat podatkowych wykazanych i nierozliczonych przed utworzeniem PGK;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX;
 • kwestii wliczenia do podstawy opodatkowania VAT zwrotu poniesionych kosztów z tytułu opłaty sądowej, skarbowej, administracyjnej, wnoszonych w imieniu i na rzecz klientów oraz oznaczania transakcji kodem identyfikującym GTU_12 w ewidencji JPK_VAT;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek oraz opłaty prolongacyjnej w związku z obowiązkiem zwrotu dofinansowania;
 • skutków podatkowych w CIT przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów około transakcyjnych, związanych z transakcjami nabycia akcji /udziałów spółek;
 • kwestii zwolnienia z VAT sprzedaży miejsc postojowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_05_10_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966