PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy nadpłata z tytułu korekty VAT przy sprzedaży paragonowej może stanowić bezpodstawne wzbogacanie dla podatnika;
 • kosztów nabycia usług organizacji zakupów jako niepodlegających limitowaniu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny czy kredyt zaciągnięty na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa z tytułu uzyskanej przez spółkę rzekomej nadpłaty pomocy publicznej spełnia przesłanki z art. 15c ust. 8 ustawy CIT;
 • kwestii uznania spółki za podatnika ułatwiającego dostawy towarów w rozumieniu art. 7a ustawy VAT;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez bank z tytułu wypłat wyrównania dokonywanych na rzecz partnera;
 • obliczania okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy CIT, do którego nie wlicza się czasu, w jakim akcjonariusz posiadał 100% akcji w kapitale spółki przejmowanej;
 • rozliczenia VAT przez gminę w zakresie wydatków poniesionych na promocję gminy oraz sprzedaży mienia komunalnego.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwartalnego systemu wpłacania zaliczek w 1. roku działalności PGK, uproszczonej formy wpłacania zaliczek w 1. i 2. roku działalności PGK oraz wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 24ca ust. 14 pkt 1 ustawy CIT dla PGK rozpoczynającej działalność;
 • spółki jako pośrednika kredytu konsumenckiego, wpisanego na listę pośredników kredytowych (RPK), który może wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. CIT estoński);
 • zasad rozliczania przychodów i kosztów związanych z realizacją transakcji IRS przez spółkę prowadzącą działalność w SSE;
 • braku prawa do odliczenia VAT przez gminę związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie ścieżki spacerowej;
 • dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług wynajmu obudów do wykopów ziemnych;
 • określania powierzchni użytkowej na potrzeby VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_07_04_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966