PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • Zakresu przedmiotowego pojęcia ZCP w rozumieniu Dyrektywy VAT braku podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia udziałów spółki i następnie połączenia spółek,
  • Braku podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia udziałów spółki i następnie połączenia spółek,
  • Zastosowania zwolnienia z VAT do czynności wykonywanych przez podatnika na rzecz banku w zakresie sprzedaży pakietu udziałów w spółce handlowej.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • Opodatkowania VAT świadczonych usług, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe,
  • Przesłanek opodatkowania VAT transakcji wymiany udziałów.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_23_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy