PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości sumowania limitu 3 milionów złotych, do którego możliwe jest zaliczenie w koszty podatkowe usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, w przypadku przeprowadzenia połączenia; skutków podatkowych w CIT zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu; a także interpretacje podatkowe dotyczące: możliwości...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez bank obligacji;korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych;możliwości zwolnienia z VAT usług analitycznych świadczonych na rzecz funduszy;   a także interpretacje podatkowe dotyczące: wydatków poniesionych w związku z zawartymi ugodami jako kosztów uzyskania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje pomocnicze;  a także interpretacje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: kwestii proceduralnych w zakresie możliwości zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego; wyłączenia wydatków z tytułu zakupu usług IT oraz usług B+R z ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT; a także interpretacje podatkowe dotyczące: opodatkowania transakcji łańcuchowej, w której występuje import towarów; braku możliwości...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT; określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT; kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu; uznania za koszt uzyskania przychodu wartości...

czytaj dalej