pierwsze zasiedlenie

TAX ALERT 6/2018 – PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT

W dniu 27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Projekt stanowi kolejny etap procesu uszczelniania systemu poboru podatku VAT poprzez zmiany w przepisach prawa podatkowego, jak również modyfikację tzw. pakietu paliwowego. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji należą: Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16), pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało niewłaściwie zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę z Dyrektywy Rady 2006/112. W...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2017 – DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw w Dyrektywie VAT. W praktyce oznacza to, że ze zwolnienia z VAT powinna korzystać np. dostawa budynku, który po...

czytaj dalej