prawa autorskie

Tax Alert 34/2015 – OPODATKOWANIE PODATKIEM U ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13, II FSK 2544/13), w którym sąd orzekł, iż należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Biorąc jednak pod uwagę argumentację sądu, naszym zdaniem, wyrok może mieć szersze znaczenie i mieć pomocnicze zastosowanie do innych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o podobnym brzmieniu do umowy polsko-niemieckiej NSA zwrócił bowiem uwagę na fakt, iż skoro w...

czytaj dalej