Pragniemy poinformować, iż dnia 18 czerwca b.r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji kolejny już projekt ustawy, zawierający pakiet ulg dla biznesu. W projekcie ustawy proponowane są m.in. rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek [dalej: CIT estoński], ułatwienia w tworzeniu Podatkowych Grup Kapitałowych [dalej: PGK] a także nowa, nieznana wcześniej polskiemu porządkowi prawnemu, ulga konsolidacyjna oraz ulga na Pierwszą Ofertę Publiczną [dalej: IPO]. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian...

czytaj dalej