PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Kwestia uznania spółki maltańskiej i cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f. (wyrok NSA);

Obowiązek zaliczania do przychodów podatkowych otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania na gruncie u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Wydatki na nabycie usług inżynieryjnych a ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Sposób ustalenia wartości EBITDA w przypadku spółki prowadzącej częściowo działalność strefową (interpretacja indywidualna);

Kwestia wysokości przychodu w związku z wniesieniem wierzytelności pożyczkowej na poczet pokrycia wkładu w podwyższonym kapitale zakładowym (interpretacja indywidualna);

Kwalifikacja praw do domen na gruncie u.p.d.o.p. oraz zasady rozliczenia przez spółkę przejmującą wydatków na nabycie praw do domen poniesionych przez spółkę przejmowaną, a nie uwzględnionych w jej rozliczeniu podatkowym (interpretacja indywidualna).

VAT

Wybór metody obliczania prewspółczynnika przez gminę w odniesieniu do działalności wodno-kanalizacyjnej oraz wynajmu powierzchni ośrodka (wyrok NSA);

Zasady opodatkowania VAT dostawy niezakończonych „obiektów budownictwa mieszkaniowego” (wyrok WSA);

Możliwość refakturowania usług notarialnych przez kancelarię prawną na podstawie art. 8 ust 2a u.p.t.u. (wyrok WSA);

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tzw. palet Euro (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Zakres przepisów prawa podatkowego podlegających interpretacji przez organy podatkowe na podstawie art. 14b § 1 o.p. (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_01_18_PT_Przekrój Podatkowy

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.