PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. uznania kosztu wiążącego się bezpośrednio z przychodem, po dniu sporządzenia sprawozdań finansowych; zasad rozliczania opłat dotyczących umowy leasingu operacyjnego, zawartej przed dniem 31 grudnia 2018 r., ale scedowanej po tej dacie; przyporządkowania do źródła przychodów kosztów ekspansji ponoszonych w związku z nabyciem akcji spółki hiszpańskiej; przesłanek uznania umowy leasingu za zmienioną lub odnowioną; a także interpretacje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. zasad identyfikacji podatkowej oddziału podmiotu zagranicznego; wyrównania marży operacyjnej netto w dół w świetle przepisów ustawy CIT obowiązujących w 2018 r.; uprawnienia PGK do odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R; podlegania VAT opłaty wstępnej i rocznej pobieranych przez operatora portalu PPK; a także interpretacje podatkowe dotyczące: konsekwencji w CIT stosowania zapłaty na rachunki w różnych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. ograniczenia możliwości odliczenia od przychodów kosztów usług niematerialnych związanych bezpośrednio z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług;zastosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, ujętych przez spółkę w wartości początkowej środków trwałych;opodatkowania podatkiem u źródła usług ubezpieczeniowych;możliwości stosowania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia nowej siedziby spółki i spotkaniem biznesowym; ustalenia wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży w świetle art. 9 pkt 6 ustawy PCC (zwolnienie dla rzeczy ruchomych do 1000 zł);skutków podatkowych w PIT finansowania transportu oddelegowanym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w świetle art. 11n pkt 1 ustawy CIT; Objęcia kosztów związanych z realizacją umowy faktoringu ograniczeniami wynikającymi z art. 15c ust. 12 ustawy CIT; Warunków zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT; Braku zastosowania przepisu art. 15c ust. 12 ustawy CIT do...

czytaj dalej