TAX ALERT 29/2019

INTERPRETACJA OGÓLNA – ZAKRES ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O WSPARCIU 25 października br. opublikowano interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji. Interpretacja jest istotna z uwagi na dokonaną w tym roku drastyczną zmianę linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż, w wydawanych interpretacjach pierwotnie…

TAX ALERT 11/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA Z TYTUŁU WYPŁATY ODSETEK/DYSKONTA Z LISTÓW ZASTAWNYCH W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT). W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów odniósł się do następujących kwestii:…

TAX ALERT 9/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH ZAKŁADU ZAGRANICZNEGO W dniu 26 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) (sygn. DCT.8201.5.2018, link). Zgodnie…

TAX ALERT 5/2018

INTERPRETACJA OGÓLNA W ZAKRESIE POWSTANIA PRZYCHODU NA SKUTEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO Uprzejmie informujemy, że 1 marca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Celem wydanej interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na tle brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązującego od…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.