TAX ALERT 20/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – OSTATECZNY KSZTAŁT USTAWY W nawiązaniu i uzupełnieniu Tax Alertu nr 16/2019 uprzejmie informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu do projektu nowelizacji VAT obejmującego łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT. Przedmiotowe zmiany nie wpłynęły zasadniczo na treść projektu ustawy i dotyczyły m.in. opodatkowania 5% stawką VAT mleka roślinnego (np. na bazie soi). Ustawa została…

TAX ALERT 16/2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – POŁĄCZENIE PROJEKTÓW USTAW ZMIENIAJĄCYCH VAT W nawiązaniu do Tax Alertu nr 13 uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 18 lipca br.) na stronach internetowych Sejmu RP opublikowany został zaktualizowany projekt nowelizacji VAT obejmujący łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT (zmiany polegają m.in. na identyfikowaniu towarów i usług za pomocą Nomenklatury Scalonej oraz, odpowiednio, PKWiU z 2015 r., ja też…

TAX ALERT 20/2018

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT) W dniu wczorajszym (12 lipca br.) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały objaśnienia podatkowe (opatrzone datą 29 czerwca 2018 r.) dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zastosowanie się do objaśnień zapewnia podatnikom ochronę przewidzianą w Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do kwestii budzących wątpliwości, w objaśnieniach wskazano m.in., że: – nie ma obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego; – 25-dniowy termin na dokonanie zwrotu VAT na…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.