Przekrój Podatkowy Finansowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia nowej siedziby spółki i spotkaniem biznesowym; ustalenia wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży w świetle art. 9 pkt 6 ustawy PCC (zwolnienie dla rzeczy ruchomych do 1000 zł);skutków podatkowych w PIT finansowania transportu oddelegowanym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w świetle art. 11n pkt 1 ustawy CIT; Objęcia kosztów związanych z realizacją umowy faktoringu ograniczeniami wynikającymi z art. 15c ust. 12 ustawy CIT; Warunków zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT; Braku zastosowania przepisu art. 15c ust. 12 ustawy CIT do...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów, a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: opodatkowania VAT i dokumentowania umowy gwarancji czynszowej, skutków podatkowych nieprawidłowego dokumentowania bonusu/rabatu, odliczenia VAT od importu usług, braku...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutki podatkowe przekazania przez członków PGK na rzecz spółki dominującej kwot wyższych niż kwota podatku do zapłaty, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i utworzone przez niego fundusze inwestycyjne jako podmioty powiązane, zwolnienia z VAT wystawiania zaświadczeń, opinii bankowych, opinii audytorskich. Życzymy ciekawej lektury. Link do pobrania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Zakresu przedmiotowego pojęcia ZCP w rozumieniu Dyrektywy VAT braku podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia udziałów spółki i następnie połączenia spółek, Braku podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia udziałów spółki i następnie połączenia spółek, Zastosowania zwolnienia z VAT do...

czytaj dalej