Adam Hellwig

Tax Alert 36/2019

ROZPOCZĄŁ SIĘ BIEG TERMINU DO WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ, NA BAZIE WYROKU TSUE WS. GLENCORE W nawiązaniu do naszych wcześniejszych alertów (vide TA 31/2019 oraz TA 33/2019) uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został wreszcie opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Tym samym rozpoczął się bieg miesięcznego  terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w...

czytaj dalej

TAX ALERT 31/2019 – MOŻLIWOŚĆ WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ NA BAZIE WYROKU TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Zdaniem Trybunału w sytuacji, w której w sprawie podatkowej wykorzystano dokumenty zgromadzone w sprawie karnej prowadzonej przeciw dostawcom podatnika, które nie zostały udostępnione podatnikowi, doszło do naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (prawo do obrony). Zdaniem TSUE, podatnik powinien mieć dostęp do zgromadzonych przez organ podatkowy dowodów, co umożliwi przedstawienie argumentów na obronę...

czytaj dalej

TAX ALERT 29/2019 – INTERPRETACJA OGÓLNA – ZAKRES ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O WSPARCIU

25 października br. opublikowano interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji. Interpretacja jest istotna z uwagi na dokonaną w tym roku drastyczną zmianę linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż, w wydawanych interpretacjach pierwotnie potwierdzano, że w przypadku inwestycji na powiększenie mocy produkcyjnych (np. w przypadku budowy nowej linii produkcyjnej), dochód...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2018 – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPELACJI – PROJEKT NOWELIZACJI

10 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Projektowane przepisy przewidują wymóg składania wspólnego wniosku o wydanie interpretacji (wniosek grupowy) w przypadku zdarzeń dotyczących powiązanych podmiotów (obecnie złożenie wspólnego wniosku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe). Wniosek grupowy powinien zawierać dodatkowe informacje, które obecnie nie muszą być ujawniane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, takie jak m. in.: - wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści, w tym korzyści podatkowych, -...

czytaj dalej

TAX ALERT 31/2017 – WYROK TK W SPRAWIE BUDYNKÓW TRAKTOWANYCH JAKO BUDOWLE

W wyroku interpretacyjnym wydanym 13 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny (SK 48/15) potwierdził, że przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), interpretowane w ten sposób, że obiekt budowlany, spełniający wszystkie cechy budynku, jest uznawany za budowlę w oparciu o inne kryteria (np. wyposażenie i funkcje), są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok jest niezmiernie istotny w przypadku tych...

czytaj dalej