akcyza

TAX ALERT 1/2019 – PAPIEROWY DOKUMENT DOSTAWY JESZCZE PRZEZ ROK

Jak informowaliśmy w alercie nr 22/2018 z 5 września 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, z dniem 1 stycznia 2019 r. elektroniczny dokument dostawy (e-DD) miał całkowicie zastąpić papierowy dokument dostawy. Jednak zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r. (poz. 2511) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca wskazaną wyżej ustawę, podmioty dokonujące na terytorium kraju przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku...

czytaj dalej

TAX ALERT 22/2018 – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ OPUBLIKOWANA

W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. (poz. 1697) opublikowana została Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: Ustawa). Rewolucjonizuje ona zasady obrotu wyrobami, które z uwagi na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu od akcyzy lub objęte są zerową stawką akcyzy, a także wprowadza szereg innych zmian istotnych dla funkcjonowania branż akcyzowych. Zmiany, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Ustawy obejmują m.in.: Rozszerzenie obowiązku rejestracyjnego – do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2017 – NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą: wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji; rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii PKWiU – projekt zakłada, że wyroby objęte systemem...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2017 – NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie skażony i niektóre wyroby o wysokiej zawartości alkoholu etylowego (nie tylko całkowicie skażonego). Ustawa nakłada obowiązek złożenia zgłoszenia...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2017 – MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA)

W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego w innych wyrobach oraz suszu tytoniowego. Sejm uwzględnił poprawki Senatu...

czytaj dalej