Andrzej Paczuski

TAX ALERT 2/2020 – POJĘCIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI DLA CELÓW WHT

8 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [dalej: Sąd] wydał orzeczenie (sygn. I SA/Gl 1083/19) utrzymujące w mocy interpretację indywidualną, zgodnie z którą, aby dopełnić obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika nie jest wystarczające sprawdzenie przez niego jedynie autentyczności uzyskanych od podatnika dokumentów oraz oświadczeń koniecznych do bezpośredniego zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. W omawianej sprawie – dotyczącej wypłaty dywidendy – płatnik podnosił, iż w ramach należytej staranności, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT,...

czytaj dalej

TAX ALERT 25/2019 – WPŁYW TWARDEGO BREXITU NA ROZLICZENIA CIT

Pragniemy Państwa powiadomić, że w piątek 11 października Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą możliwych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uprzedniego porozumienia (tzw. „twardy Brexit”) na aktualnie obowiązujące regulacje zawarte m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT]. Twardy Brexit może mieć istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy rezydentami UE. W ustawie CIT znajdują się przepisy implementujące...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2019 – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA WS. PODATKU U ŹRÓDŁA

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Nowelizacja]. Zgodnie z Nowelizacją przedłużeniu z 30 czerwca 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Ustawa CIT]. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy suma wypłaconych jednemu kontrahentowi należności podlegających...

czytaj dalej

TAX ALERT 13/2019 – OBOWIĄZEK ZAPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W WYKAZIE MF (BIAŁA LISTA PODATNIKÓW)

Uprzejmie informujemy, iż 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. białą listę podatników. W jej wyniku dotychczasowe rejestry udostępniane przez Ministerstwo Finansów (podatnicy VAT zarejestrowani, wykreśleni, przywróceni) zostaną zastąpione przez jeden wykaz, który będzie zawierał podstawowe dane o podatnikach, w tym – co jest nowością – ich numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym [dalej: Wykaz]. Wykaz będzie umożliwiał...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2019 – NOTA PODATKOWA DO E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – NOWE OBOWIĄZKI

W związku z nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości [dalej: UoR], od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (czyli tzw. pełną księgowość) muszą być przygotowywane w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną sprawozdań finansowych, w części sprawozdania finansowego zatytułowanej „dodatkowe informacje i objaśnienia”, wskazując różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym...

czytaj dalej