Bartosz Bołtromiuk

Tax Alert 35/2019 – Zmiany w koncesjach paliwowych i RPP – nowy wykaz paliw ciekłych opublikowany

W dniu 28 listopada br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2019 poz. 2332, dalej: rozporządzenie). Ostateczne brzmienie rozporządzenia istotnie rozszerza zakres wyrobów, których będą dotyczyć obowiązki wynikające z Prawa Energetycznego....

czytaj dalej

Tax Alert 34/2019 – Podwyżki stawek akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący wzrost stawek akcyzy o 10% na większość napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Podwyższone stawki akcyzy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Poniżej przedstawiamy katalog wyrobów akcyzowych wraz z nowymi planowanymi stawkami akcyzy: alkohol etylowy – 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;piwo – 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu; wino i pozostałe napoje...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2019 – ZMIANY DOTYCZĄCE KONCESJI PALIWOWYCH I REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (projekt z dnia 25 października 2019 r. Projekt w istotny sposób modyfikuje przedmiotowy wykaz zarówno w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem jak i poprzednią wersją projektu z dnia 12 sierpnia br. W wyniku proponowanych zmian istotna grupa...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2019 – KOLEJNY PAKIET ZMIAN W AKCYZIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 563). Projekt ten przewiduje m.in.: Przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (DD) przy dostawach wyrobów zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie.Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych i rozszerzenie kręgu podmiotów objętych obowiązkiem...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2019 – ZMIANY W OBROCIE OLEJAMI I PREPARATAMI SMAROWYMI OD 1 LISTOPADA 2019 R.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, określana jako tzw. „pakiet paliwowy 2.0”]. Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady opodatkowania akcyzą i obrotu olejami smarowymi (CN 2710) oraz preparatami smarowymi (CN 3403) od 1 listopada br. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian w tym zakresie oraz wybrane ich konsekwencje. Preparaty smarowe (inne niż plastyczne) klasyfikowane do pozycji CN 3403...

czytaj dalej