Tax Alert 33/2019 – Sprostowanie alertu 31/2019

SPROSTOWANIE ALERTU 31/2019 WYROK W SPRAWIE GLENCORE C-189/18 Pragniemy zawiadomić, że wbrew doniesieniom medialnym sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z 16 października 2019 r. dotyczącego węgierskiej spółki Glencore Agriculture...